• Van Horssen Taxaties op LinkedIn
  • Maak kennis met onze voordelige VVE taxatie service
Van Horssen Taxatie telefoonnummer

Bouwkundige opname

In een dicht bebouwde omgeving als Nederland neemt bouwen vaak risico's met zich mee. Om deze risico's te monitoren en te beheersen is een bouwkundige opname vaak van essentieel belang.

Onze opnamen worden uitgevoerd volgens de laatste richtlijnen van het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts)

Wat is een Bouwkundige opname

In de bouwkundige opname worden de gebreken van objecten middels foto's en tekstuele omschrijving vastgelegd voordat risicovolle werkzaamheden in de nabije omgeving van start gaan. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan: sloopwerkzaamheden, heiwerkzaamheden, funderingsherstel, infrastructurele werkzaamheden, het in- of uittrillen van damwanden, bemalingswerkzaamheden, saneringswerkzaamheden, zwaar transportroutes etc.

Een bouwkundige opname wordt vaak op initiatief van de uitvoerende partij of de eigenaren van de belendende objecten uitgevoerd. Ook zowel in een bouwkundig bestek als polisvoorwaarden van de CAR-verzekeraar kan een bouwkundige opname voorgeschreven staan.

Waarom een Bouwkundige opname

De bouwkundige opname wordt meestal op initiatief van de uitvoerende partij of eigenaren van het gebouw uitgevoerd. Door volledige, betrouwbare en onafhankelijke vastlegging van de betreffende situatie profiteert u bij Van Horssen Taxatie en Expertise van de volgende voordelen:

- preventieve werking
- duidelijke schadevaststelling mogelijk
- voorkomen van discussies achteraf over vermeende schade
- voorkomen stilstand project, door niet te weerleggen vermeende schade
- maatschappelijke / sociale betrokkenheid omgeving
- volledige transparantie

Indien gewenst kan een tussentijdse opname of na-opname uitkomst bieden voor de monitoring en/of afronding van een project.

Werkwijze

Van Horssen Taxatie en Expertise staat als taxateur en expert ingeschreven bij het NIVRE en het VRT waardoor de vakbekwaamheid, deskundigheid en kwaliteit van ons werk altijd gewaarborgd is. Wij bieden volledig onafhankelijk en objectief advies tegen het voordeligste tarief.
Profiteer nu van onze kennis, ervaring en scherpe tarieven en ontvang direct een gratis offerte via onderstaande link. Na schriftelijke opdrachtbevestiging zullen wij een afspraak maken voor een inventarisatie op het betreffende adres.

Na ons bezoek zullen alle bevindingen met bijbehorende foto's in een duidelijke rapportage worden weerlegd volgens de laatste richtlijnen van het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts)

Voor overige vragen en informatie neem contact op door te bellen met +31(0)344 - 84 55 32 of te mailen naar info@vanhorssentaxaties.nl

Direct gratis offerte >> Klik hier

 

 

Contact

Van Horssen Taxatie & Expertise
Postbus 359
4000 AJ Tiel
T: Klik hier voor ons telefoonnummer
E: info@vanhorssentaxaties.nl

Onze voordelen

  • specialisten in ons vakgebied
  • taxateurs ingeschreven bij Nivre en/of VRT
  • acceptatie rapporten door alle verzekeraars
  • maximale produktkwaliteit
  • vaste scherpe tarieven
  • volledig onafhankelijk en objectief