• Van Horssen Taxaties op LinkedIn
  • Maak kennis met onze voordelige VVE taxatie service
Van Horssen Taxatie telefoonnummer

Taxatie herbouwwaarde

In de praktijk blijkt vaak dat veel gebouwen onderverzekerd zijn, helaas komt men hier ook regelmatig pas achter in geval van een calamiteit. In het geval van onderverzekering wordt niet het volledige schadebedrag uitbetaald met alle gevolgen van dien. Het is daarom van groot belang dat u uw gebouw laat taxeren op het moment dat u een verzekering afsluit, want alleen een verzekeringspolis op basis van vaste taxatie in combinatie met een taxatierapport verzekert u van een optimale dekking.

Onze taxaties worden uitgevoerd conform de "Richtlijn Vaste Taxatie van gebouwen en bedrijfsuitrusting / inventaris", gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam dd. 28 april 1998.

Wat is een Taxatie herbouwwaarde

De taxatie heeft ten doel het vaststellen van de herbouwwaarde ten behoeve van een verzekering. Het taxatierapport wordt na acceptatie door de verzekeraars onderdeel van de verzekeringsovereenkomst en ontleent zijn rechtskracht aan het hieronder genoemde artikel.

Artikel 7:960 BW:
"De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige."

Dit betekent dus dat na een totaalschade de verzekerde bedragen worden uitgekeerd als deze op basis van een taxatie door een deskundige zijn vastgesteld.
Een taxatierapport gebouwen is afhankelijk van de polis vijf tot zes jaar geldig, mits de waarde jaarlijks geïndexeerd wordt.

Waarom een Taxatie herbouwwaarde

Het is niet ondenkbaar dat u te veel premie betaalt voor uw opstalverzekering. Of misschien loopt u al geruimte tijd een groot risico, omdat uw gebouw juist onderverzekerd is. Bij een calamiteit zal de schade dan niet volledig worden vergoed.
Kies daarom voor een taxatie herbouwwaarde en profiteer van de volgende voordelen:

- het vaststellen van het juiste verzekerde bedrag (premie)
- het voorkomen van onderverzekering, waardoor u bij schade niet geheel schadeloos gesteld zou worden
- het voorkomen van oververzekering, waardoor u onnodige hoge premies zou betalen
- het creëren van bewijslast van het verzekerde voor een snelle schaderegeling
- het uitsluiten van priveaansprakelijkheid van (VVE) beheerder en/of bestuurder
- het duidelijk omschrijven van in- en uitsluitingen, woningverbeteringen of huurdersbelangen

 

Werkwijze

Van Horssen Taxatie en Expertise staat als taxateur en expert ingeschreven bij het NIVRE en het VRT waardoor de vakbekwaamheid, deskundigheid en kwaliteit van ons werk altijd gewaarborgd is. Wij bieden volledig onafhankelijk en objectief advies tegen het voordeligste tarief.
Profiteer nu van onze kennis, ervaring en scherpe tarieven en ontvang direct een gratis offerte via onderstaande link. Na schriftelijke opdrachtbevestiging zullen wij een afspraak maken voor een inventarisatie op het betreffende adres.

Na ons bezoek zullen wij ons taxatierapport uitbrengen conform de "Richtlijn Vaste Taxatie van gebouwen en bedrijfsuitrusting / inventaris", gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam dd. 28 april 1998.

Voor overige vragen en informatie neem contact op door te bellen met +31(0)344 - 84 55 32 of te mailen
naar info@vanhorssentaxaties.nl

Direct gratis offerte >> Klik hier

 

Contact

Van Horssen Taxatie & Expertise
Postbus 359
4000 AJ Tiel
T: Klik hier voor ons telefoonnummer
E: info@vanhorssentaxaties.nl

Nieuws

Onze voordelen

  • specialisten in ons vakgebied
  • taxateurs ingeschreven bij Nivre en/of VRT
  • acceptatie rapporten door alle verzekeraars
  • maximale produktkwaliteit
  • vaste scherpe tarieven
  • volledig onafhankelijk en objectief