Taxatie herbouwwaarde

Een herbouwwaardetaxatie conform art. 7:960 BW biedt u zekerheid en duidelijkheid.

Verzeker tegen de juiste waarde

Voorkom onder- of oververzekering

Helderheid van in- en uitsluitingen

Uitsluiten van aansprakelijkheid 

Voorkom over- of onderverzekering:

Optimale dekking

In de praktijk blijkt dat veel gebouwen onderverzekerd zijn, helaas komt men hier vaak pas achter in geval van een calamiteit. Bij onderverzekering wordt niet het volledige schadebedrag uitbetaald. 

Het is daarom van groot belang dat u uw gebouw laat taxeren op het moment dat u een verzekering afsluit, want alleen een verzekeringspolis op basis van vaste taxatie in combinatie met een taxatierapport verzekert u van een optimale dekking.

Onze centraal gelegen vestiging in Tiel zorgt dat wij op vrijwel landelijk niveau kunnen opereren en onze rapportages worden door elke verzekeraar geaccepteerd. 

Onze taxaties worden uitgevoerd conform de “Richtlijn Vaste Taxatie van gebouwen en bedrijfsuitrusting / inventaris”, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam dd. 28 april 1998.

Definitie en wetsartikel :

Geen zorgen over het voldoen aan wetgeving

Taxatie richtlijnen

Gebouwen worden getaxeerd op basis van herbouwwaarde.
“Het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw, op dezelfde locatie en naar constructie, afwerking en indeling gelijkwaardig, onmiddellijk na de gebeurtenis.”


volgens artikel 7:960 BW:

"De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige."

Onze expertise:

Deskundige taxaties

Na een totaalschade worden de verzekerde bedragen dus uitgekeerd als deze op basis van een taxatie door een deskundige zijn vastgesteld.

voordelen taxatie
herbouwwaarde

Vaststellen juiste verzekerde bedrag (premie)

Voorkoming onderverzekering

Voorkoming oververzekering

Duidelijk omschreven in- en uitsluitingen, woningverbeteringen of huurdersbelangen

Creëren bewijslast van het verzekerde in geval van schade

Uitsluiten aansprakelijkheid van (VvE) beheerder en/of bestuurder

Onze expertise:

Onze werkwijze

Van Horssen Taxatie en Expertise staat ingeschreven in het register van het VRT waardoor de vakbekwaamheid, deskundigheid en kwaliteit van ons werk altijd gewaarborgd is.
Als wij uw offerteaanvraag ontvangen zullen wij u een passende vrijblijvende offerte doen toekomen. 

Na opdrachtbevestiging wordt er een afspraak gemaakt op het betreffende risicoadres om een plaatselijke inventarisatie uit te voeren waarna wij ons taxatierapport zullen opmaken.

Onze klantreacties