VvE Taxaties

Een herbouwwaardetaxatie conform art. 7:960 BW biedt u zekerheid en duidelijkheid.

Verzeker tegen de juiste waarde

Voorkom onder- of oververzekering

Helderheid van in- en uitsluitingen

Uitsluiten van aansprakelijkheid 

Deskundige herbouwwaardetaxatie:

Juist verzekerd

Een VvE dient zorg te dragen voor een juiste opstalverzekering van het appartementencomplex. 

Volgens het splitsingsreglement stelt de vergadering van de vereniging van eigenaren de herbouwwaarde vast. 

Van Horssen Taxatie & Expertise is gespecialiseerd in zogenaamde VvE taxaties en voorziet u graag van een deskundige herbouwwaardetaxatie conform art. 7:960 BW.


Onze centraal gelegen vestiging in Tiel zorgt dat wij op vrijwel landelijk niveau kunnen opereren en onze rapportages worden door elke verzekeraar geaccepteerd. 

Onze taxaties worden uitgevoerd conform de “Richtlijn Vaste Taxatie van gebouwen en bedrijfsuitrusting / inventaris”, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam dd. 28 april 1998.

voordelen taxatie
herbouwwaarde

Vaststellen juiste verzekerde bedrag (premie)

Voorkoming onderverzekering

Voorkoming oververzekering

Duidelijk omschreven in- en uitsluitingen, woningverbeteringen of huurdersbelangen

Creëren bewijslast van het verzekerde in geval van schade

Uitsluiten aansprakelijkheid van (VvE) beheerder en/of bestuurder

Onze expertise:

Onze werkwijze

Van Horssen Taxatie en Expertise staat ingeschreven in het register van het VRT waardoor de vakbekwaamheid, deskundigheid en kwaliteit van ons werk altijd gewaarborgd is.
Als wij uw offerteaanvraag ontvangen zullen wij u een passende vrijblijvende offerte doen toekomen. 

Na opdrachtbevestiging wordt er een afspraak gemaakt op het betreffende risicoadres om een plaatselijke inventarisatie uit te voeren waarna wij ons taxatierapport zullen opmaken.


Een appartementencomplex met een omvang tot 19 appartementen kunnen wij voor u taxeren tegen een vast tarief van € 295 excl. BTW.

Voor appartementencomplexen waarin ook commerciële ruimten gevestigd zijn brengen wij graag een offerte voor u uit.

Onze klantreacties